Öppettider badet 2017

Måndag till Söndag
10:00- 19:00


Avgifter Badet 2017

Barn (t.o.m 17 år)       10 kr/gång
Vuxna                         25 kr/gång
Pensionär                    15 kr/gång

Säsongskort medlemmar: 200 kr
Säsongskort icke medlemmar: 550 kr

 Medlemsavgifter Rockhammars IK

Familj 300 kr
Senior 150 kr
Junior 100 kr

Postgiro 28 40 21-3

Swish  123 264 75 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säsongskort 2012
Medlem i RIK 200 kronor
Icke medlem 550 kronor
Familj = Samtiliga på samma adress
 
Engångspriser
Barn (t.o.m. 17 år) 10 kronor/besök
Vuxna 25 kronor/besök
Medlem i PRO 15 kronor/besök

Det finns inte badvakter. Föräldrar ansvarar för sina barn.