Rockhammars IKs styrelse består under mandatperioden av följande personer:

Namn Funktion
Mattias Gustavsson Ordförande
Annika Johansson Sekreterare
Eva Gustavsson Ledamot
Birgitta Wikström Ledamot
Tomas Andersson Ledamot
Maria Ahlner Ledamot
Björn Pettersson Ledamot
Sara Erhling Ledamot
Malin Hedlund  Ledamot
Lotta Sunvisson Ledamot
Malin Gustavsson Ledamot