Våra styrelsemöten hålles som vanligt i Wadmanstugan, dit alla är välkomna.

Onsdagen den 8 januari kl. 14.00

Tisdagen den 25 februari kl. 14.00

Tisdagen den 31 Mars kl. 14.00

Tisdagen den 28 April kl. 14.00