Årets sillunch i Wadmanstugan blir lördagen den 25 maj kl. 13.00

Anmälan senast 18 maj till tel. 0768-446169.  VÄLKOMNA!

 

Våra styrelsemöten hålles som vanligt i Wadmanstugan, dit alla är välkomna.

Lördagen den 25 maj kl. 10.00

Tisdagen den 27 aug. kl. 14.00

Årsmöte söndagen den 29 sept. kl. 14.00

Tisdagen den 5 nov. kl. 14.00