Årsmöte i Wadmanstugan söndagen den 29 september kl. 14.00

Julmarknad i Sporthallen lördagen den 30 november kl. 10.00-15.00

Jullunch i Wadmanstugan lördagen den 14 december kl. 13.00

(Anmälan till 0768-446169 senast 9 december)

 

Våra styrelsemöten hålles som vanligt i Wadmanstugan, dit alla är välkomna.

Lördagen den 25 maj kl. 10.00

Tisdagen den 27 aug. kl. 14.00

Årsmöte söndagen den 29 sept. kl. 14.00

Tisdagen den 5 nov. kl. 14.00