Badet är ett kommunalt tempererat friluftsbad som RIK driver ideellt med stöd av kommunen.
De två bassängerna på 16 x 8 meter respektive 8 x 4 meter håller en temperatur på ca 26 grader genom en värmeväxlare via massafabriken Billerud AB Rockhammar.
 
Badet är barnvänligt och frekventeras av barnfamiljer från hela kommunen. Här finns omklädningsrum för både damer och herrar med duschar och toaletter.
Intill bassängerna finns stenplattor och en stor gräsmatta att sola på, här står också en minnessten av Carl David af Wirsén. Utanför badet finns en nyanlagd lekplats.

Det finns inte badvakter. Föräldrar ansvarar för sina barn.