Öppettider badet 2020

Måndag till Söndag
10:00- 19:00


Avgifter Badet 2020

Barn (t.o.m 17 år)       10 kr/gång
Vuxna                         30 kr/gång

Säsongskort medlemmar: 200 kr
Säsongskort icke medlemmar: 550 kr

 Medlemsavgifter Rockhammars IK

Familj 300 kr
Senior 150 kr
Junior 100 kr

Postgiro 28 40 21-3

Swish  123 264 75 27

Det finns inte badvakter. Föräldrar ansvarar för sina barn.