Rockhammars IKs styrelse består under mandatperioden av följande personer:

Namn Funktion
Patrik Andersson Ordförande
Gustav Jacobsson Sekreterare
Annika Johansson Ledamot
Tomas Andersson Ledamot
Björn Pettersson Ledamot
Simeon Larsson Ledamot
Malin Hedlund Ledamot
Ulrika Arvidsson Ledamot