Rockhammars IKs styrelse består under mandatperioden av följande personer:

Namn Funktion
Malin Gustavsson Ordförande
Annika Johansson Sekreterare
Patrik Andersson Ledamot
Tomas Andersson Ledamot
Catrine Oscarsson Ledamot
Björn Pettersson Ledamot
Simeon Larsson Ledamot
Malin Hedlund Ledamot
Lotta Sunvisson Ledamot
Ulrika Arvidsson Ledamot