Rockhammars IKs styrelse består under mandatperioden av följande personer

Namn Funktion
Ida Torgersen Ordförande
Ulrika Arvidsson Ledamot
Kim Torgersen Ledamot/Kassör
Simeon Larsson Ledamot/Sekreterare
Björn Pettersson Ledamot
Patrik Andersson Ledamot
Gustav Jacobsson Ledamot
Thomas Andersson Suppleant