Covid-19
 
Vad gör vi på Rockhammrsbadet ?
Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor , som dödar både bakterier och virus*.
Vi håller en hög frekvens på städning i våra lokaler, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis handtag, kranar, etc.).
Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och att vara extra noga med handhygienen.
Vi säkerställer möjligheter till god handhygien på anläggningarna.
Säkerställer att gäster kan hålla avstånd mellan varandra vid försäljning och förtäring av mat och dryck. Informerar gäster om att dryck och mat ska intas sittandes vid bord.
 
Vad kan du som besökare göra?
Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss!
Var extra noga med handhygienen och som alltid, duscha före bad utan badkläder.
Om du känner dig sjuk, även med milda symtom ska du stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar du under ditt besök ska du gå hem direkt.
Dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv.
Undvik trängsel exempelvis vid entrén och vid försäljning.
Fika, drick och ät sittandes vid bord.
Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt för hälsan att fortsätta röra sig, så fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 
*Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad