Nu stoppar vi produktionen under en vecka

Under perioden 7/9-12/9 kommer vår produktionsanläggning i Rockhammar att genomföra sitt årliga underhållsstopp.

Ca 100 entreprenörer kommer att arbeta med stoppet. För att undvika spridning av Covid-19 har en dialog förts med kommunen och regionen.

En mängd extra säkerhetsåtgärder är vidtagna.

Tack för din förståelse!

www.billerudkorsnas.com