Från och med 21-06-24 byter RIK Swishnummer och ändrat Plusgiro till Bankgiro.

Swish: 1235055371

Bankgiro: 5695-7251