Föreningen Liv i Rockhammarsbygden är en förening som värnar om hembygden. Föreningen består av medlemmar som bor, har bott eller har anknytning till Rockhammar med omnejd. Föreningens syfte är att informera om bygdens historia, ta vara på det genuina samt inspirera ortsbefolkningen till intressant och meningsfull verksamhet.

Medlemskap enskild medlem kostar 125 kr/år, familj 200 kr/år och betalas enklast genom bankgiro 556-0941,ange namn och adress.

 

 

 

 

 

Har du frågor kring arrangemang eller vill veta mer om föreningen kontakta:

Namn Uppdrag Telefon E-post
       
Karin Jacksson Ordförande 0730-659230 E-posta via vårt kontaktformulär
Bo Fredriksson Kassör 070-6657273