2023

Styrelsen och årsmötet

har beslutat att verksamheten

i föreningen LIR skall

vara vilande.